Tag Archives: Riksantikvarieämbetet

Vad säger bevarandet om oss?

Radion har haft högsäsong för byggnadsvård. I Tendens säns serien Kultur och miljö om vad som händer när miljöhänsyn ställs mot kulturvärden. Avsnittet ”Återställarna” som sändes 2/9 handlar om människor som anstränger sig för att bygga sig tillbaka efter ombyggnaderna … Continue reading

Posted in Byggnadsvård | Tagged , , , , , | 9 Comments